Aşman Raporu

Aşman insan siluetinde yazılı olan gramerden kişi ruhunun evrensel döngülerin zaman kavramındaki sürecinde günsel ve mevsimsel etkileşimini, uyum saatlerini verir. Böylece kişiye gün içerisindeki zaman diliminde hangi zaman aralıklarının kendisi için pozitif ve negatif süreçler içerdiğini ve bir günlük zaman sürecinde ruhunun karakteristik yapısının raporlamasını verir.

Ayrıca aşman raporlaması kişinin ruhsal yazılımını insan siluetinden çözümlediği gibi bu yazılımın güncel hayatta uygulanmaya geçirildiğinde kişilerin bedensel sağlık problemleri üzerinde çok hızlı bir etkisi olduğunu uygulamanın ilk haftasında tekrar gerekli tetkikler yapıldığında çok bariz bir şekilde etkili olduğu görülecektir. Dahası ruhsal rahatsızlıklar üzerinde çok hızlı bir olumlu etkisi vardır. Duygu durum değişiklikleri, kaygı durumları, kaygı, korku, vb. durumların kendiliğinden ortadan kalktığını kişi görecektir ve kendisinde oluşacak bu görüşü olası rahatsızlığıyla ilgili gittiği doktorunda gerekli doneleri yaptırdıktan sonra hem gözlem hem sonuç anlamında beyan edecektir.

Evet, Metasophie insanın tefsiridir! Aşman ise ruhun bir nevi kullanım kılavuzudur… Kullanımını bilmediğiniz bir makineyi nasıl bozarsanız aynı şey ruh için de geçerlidir. Dilini, etkileşim süreçlerini bilmediğiniz ruhunuzu bozarsınız! Unutmayın ki hem aklın hem vücudun datalarını ruh verir…