Metasophie

Temsilcilik

Başvuru Yap

KAAN SARIAYDIN

Eğitim ve Temsilcilik

Metasophie nedir?
Neden Metasophie?
Temsilcinin görev alanları?
Eğitim süreci ne kadar sürecek?
Temsilcinin görevleri gibi hususları sizlere paylaşmak istiyorum…

2 yıl önce Metasophie ilmini ülkeme ve insanlığa aktarma sürecine girdim.
Benim Metasophie ile tanışmışlığım 25 yılı aşkıntır.
Metasophie üst ilim demektir ve zengin bir müfredata sahiptir!

Metasophie Kişisel gelişim noktasında insanın kendi şifrelerini verir. Yani yaşam içerisinde insanın evrenle olan bağını, gün içerisindeki zaman değişiminde ısı ve ışık değişimlerine kadar kişinin bu değişimle olan etkileşimini, mevsimsel değişimlerdeki etkileşimini, renklerle, materyallerle, su ile olan iletişimini anlatır!
İnsanın nasipsel zamanlamalarını anlatır!
Burada kaynak kişinin kendisidir, ruhunun gramerinin silüete yansımasıdır.

Metasophie’nin Müfredatı zengindir!
Yaşamın tüm realitelerini kapsayan bir müfredata sahiptir.
Metasophie ilmiyle bir kişiyide, topluluğuda, kitleyide, ülkeyide çok iyi analiz edebilirsiniz ve hata payı sıfırdır!
Aslından Metasophie bilinmezlikten bilinirliğe giden yoldur!

Kişisel eğitimden şirket danışmanlığına, personel eğitimine, ekonomik danışmanlığa, politik danışmanlığa ve daha sıralayarak bitmeyecek kadar hizmet verme alanlarına sahiptir!
Temsilciliklerdeki maksadım daha fazla insana ulaşma daha verimli olmadır..
Metasophie temsilcileri aslında bir nevi bulundukları bölgelerin sorumluları olacaktır.

Ülke veya şehirde kendine ait bölgede yaşayan toplumdan gelecek her türlü hizmet talebini karşılama noktasında koordinasyonlu bir çalışma sistematiğiyle hareket ederek o bölgelere hizmet edeceğiz.
Aynı zamanda Metasophie temsilcileri bir nevi bulundukları bölgelerde özellikle gençlerin tarihlerini kültürlerini örf ananelerini unutmamaları ve yeni dünya da birey olma, başarılı olma noktasında eğitilmelerini sağlayacak.
Aynı zamanda ticaret yapan insanlara ticari eğitim ve zamanın faizin den mahrum nasıl edilir noktasında eğitimler verecek.

Temsilci olacak kişinin 2,5 aylık bir eğitim süreci olacak.
Bu eğitim süreci sonrası kişi hangi il, ilçe, ülke de yaşıyorsa o bölgenin Metasophie ilminin ve ailesinin bir temsilcisi olacak.

Bulundukları şehirlerde Metasophie ailesinin oluşturduğu küresel konsorsiyum sayesinde ithalat ihracat eğitimleri, marka oluşum gelişim eğitimleri verecek, yetenek havuzları oluşturucak, yatırımcıyla proje sahiplerinin buluşmasını sağlayacak.
Bulundukları bölgelerin yatırıma ihtiyaç duyulan alanlarının bilgilendirmesini sağlayacak, gençlerimizin eğitimine katkı sağlayacak ve insanlara ışık olacak…

Allah ömür verirse tüm dünya coğrafyasında seminerler eğitimler düzenlenecek ve bu yolda yol arkadaşlarım olacak o kişiler yarınların dünyasına hakim net ve berrak bilgileri sırtına koyup insanlara, yeni nesile, gençliğe aktaracaklar…

Her şehirde, ilde, ülkede Metasophie kültür elçisi olacak, benimle beraber dünyayı dolaşacak, yorulmayacak, usanmayacak, bıkmayacak! ….
Sizlerden rica ediyorum, bu donelere sahip olan kişiler mail göndersin ama lütfen maillerinizde telefon bilgileriniz yazılsın ve lütfen ülkemde ve dünyanın neresinde olursa olsun yaşamında bu şekilde rol verecek kişiler mail göndersin telefon bilgisi paylaşsın rica ediyorum…

Temsilcilik Başvuru Formu